Hvorfor

Vi gjør ikke dette bare for moro skyld. Egentlig er turen en dårlig unnskyldning for å samle inn penger til et veldedlig formål. Eller var det omvendt? Vi er litt usikre…

Uansett: Vi gjør dette for å samle inn penger til to organisasjoner som gir mye tilbake. Og da er dette en fin måte å gjøre det på!

Cool Earth er en miljøorganisasjon som jobber sammen med urfolksamfunn i regnskogområder som står i fare for å bli ødelagt i løpet av de neste 18 måneder. Organisasjonen jobber strategisk for å beskytte regnskog, primært i Sør-Amerika og Oseania. Siden oppstarten i 2007 har CoolEarth bidratt til å bevare mer enn 4000 km2 med regnskog. Ved å samarbeide tett med lokalbefolkningen sikrer også Cool Earth at bevaringen av regnskog går hånd i hånd med å øke livskvaliteten i området.

Sykehusklovnene kjenner nok de fleste til. De er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. En sykehusklovn lager ikke fargesprakende dyr av knirkende ballonger, men trår varsomt og oppmerksomt rundt på de forskjellige barnepostene.

Altså? Finnes det en bedre grunn å kjøre til Mongolia for? Neppe!